ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ιατρική προσέγγιση υψηλών προδιαγραφών

Με την επιστροφή του στην Ελλάδα, ο χειρουργός ορθοπεδικός Κωνσταντίνος Βουκαλής καθιέρωσε την αρθροσκοπική χειρουργική, καλύπτοντας έτσι τις αυξημένες ανάγκες των αθλητών για ανώδυνη και γρήγορη αποκατάσταση, χειρουργώντας με την καινούργια τεχνική, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, επώνυμους αθλητές της χώρας μεταξύ των οποίων και Ολυμπιονίκες.

 

Το 1985, στο κοινό Ελληνοβρετανικό Συνέδριο πρωτοπορώντας, ανακοίνωσε 135 περιστατικά ατόμων που χειρουργήθηκαν με Aρθροσκοπική τεχνική.

«Ιστορία της αρθροσκόπησης στην Ελλάδα»,

Περιοδικό Ιατρικά θέματα του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 2003

«Η χειρουργική Αρθροσκόπηση στην Ελλάδα»,

Περιοδικό Νο2 Άγιος Λουκάς 2003

«Χειρουργική Αρθροσκόπηση Γόνατος (Ανάλυση 135 Περιστατικών

Ανακοίνωση στο Ελληνοβρετανικό Συνέδριο Girdlestone 1985 Αθήνα

Η καθιέρωση της αρθροσκόπησης σε συνδυασμό με την έλλειψη -τότε- του θεσμού «γιατρός ομάδος» έδωσε την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με προβλήματα αθλητών, τα οποία στο παρελθόν είτε παρέμεναν άλυτα, είτε  αντιμετωπίζονταν με τις παλιές επώδυνες ανοιχτές τεχνικές.

«ACL RECONSTRUCTION USING HAMSTRIGS-TRANSFIX TECHNIQUE»

The 17th International Jerusalem Symposium on Sports Medicine 2001

«ACL RECONSTRUCTION FROM OPEN TO A CLOSED TECHNIQUE»

The first Turkish Arthroscopy and Knee Surgery Congress Istambul 1991

«GRAFTS FOR ACL RECONSTRUCTION»

4th Seminar in Arthroscopic Surgery and Sports Medicine. Ιωάννινα 2000

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ

2ο Αθλητιατρικό Συνέδριο Βορείου Ελλάδος 1992

Με το μεγάλωμα της αρθροσκοπικής εμπειρίας, δόθηκε η τεχνική δυνατότητα αντικατάστασης, σε περίπτωση ρήξης, όχι μόνο του Πρόσθιου Χιαστού ή του Οπίσθιου Χιαστού συνδέσμων μεμονωμένα, αλλά ταυτόχρονης αντικατάστασης και των δυο χιαστών σε μια φάση.

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ

7th International Congress of Sports Medicine Association of Greece 2004

«ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΦΑΣΗ»

5ο Διεθνές Σεμινάριο Αρθροσκόπησης και Αθλητικών Κακώσεων 2001

ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ POWER POINT ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΦΑΣΗ

13th BALKAN Meeting of Athletic Injuries 2004

«ΑΥΤΟΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΧΟΝΔΡΟΥ ΜΕ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ»

Περιοδικό Νο6 Άγιος Λουκάς 2003

Ομιλία με power point «OSTEOCHONDRAL AUTOGENOUS GRAFTS FOR FULL THICKNESS ARTICULAR SURFACE DEFECTS ARTHOSCOPIC TECHNIQUE»

13th BALKAN Meeting of Athletic Injuries 2004

«OΣΤΕΟΧΟΝΔΡΟ-ΑΥΤΟΜΟΣΧΕΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ ΣΤΟ ΓΟΝΑΤΟ ΜΕ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ»

23ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπεδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας-Θράκης 2004.

Τη δεκαετία 1980-1990 ένα από τα δυσκολότερα αθλητικά προβλήματα της εποχής ήταν η Ηβαλγία ή σύνδρομο κοιλιακών-προσαγωγών. Καθιέρωσε στην Ελλάδα τη χειρουργική τεχνική του Γιουγκοσλάβου Nesovic για την αντιμετώπιση της Ηβαλγίας. Το 1992 στο Διεθνές Συνέδριο στο Ισραήλ καθιέρωσε τον όρο ΗΒΑΛΓΙΑ, ανακοινώνοντας 249 περιστατικά Ηβαλγίας που αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά με επιτυχία. Μεταξύ αυτών και η ολυμπιονίκης Πατουλίδου.

«SURGICAL TREATMENT OF GROIN PAIN IN ATHLETES»

The 9th International Jerusalem Symposium on Sports Injuries 1993

«ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΒΑΛΓΙΑΣ»

Περιοδικό Νο1 Κλινική Άγιος Λουκάς 2003

Με την εμφάνιση της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, η τεχνική Nesovic σταδιακά υποχώρησε. Οι ανακοινώσεις στη παγκόσμια βιβλιογραφία των επιπλοκών της λαπαροσκοπικής τεχνικής επανέφεραν στο προσκήνιο την τεχνική Nesovic σε απλούστερη μορφή, πετυχαίνοντας άριστα αποτελέσματα με την απονεύρωση μόνο του λαγονουπογάστριου και λαγονοβουβωνικού νεύρου. Το 2002 στο 10ο Congress European Society of Sports Traumatology, Knee surgery and Arthroscopy στη Ρώμη, εκπροσώπησε την Ελλάδα, μαζί με το γενικό χειρουργό ΓΕΝΙΤΣΑΡΗ, παρουσιάζοντας συγκριτικά τις δυο χειρουργικές τεχνικές.

«Η ΒΑΛΓΙΑ-GROIN PAIN IN ATHLETS»

10th Congress European Society of Sports Traumatology Knee Surgery and Arthroskopy ROME 2000

Δέκα χρόνια μετά την καθιέρωση της αρθροσκοπικής τεχνικής στη λύση των προβλημάτων του γόνατος, η αρθροσκόπηση, καθώς η εμπειρία μεγάλωνε, συνέβαλε όχι μόνο στην καλύτερη διάγνωση, αλλά και στην αρθροσκοπική λύση των προβλημάτων του ώμου με τοπική αναισθησία (μπλοκ του σκαληνούς νεύρου). Προβλήματα όπως εξάρθρωμα ώμου, ρήξη τενοντίου πετάλου, συμπίεση τενόντων ή νεύρων της περιοχής του ώμου αντιμετωπίζονται απλά σαν ημερήσια περιστατικά.

«ΚΑΘΕΤΟ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ή ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ ή LUXATIO ERECTA»

Περιοδικό Νο20 Άγιος Λουκάς 2009

«ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΟΣ ΩΜΟΥ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ»

Περιοδικό Νο12 Άγιος Λουκάς 2006

«ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ LATARJET»

Περιοδικό No23 Άγιος Λουκάς 2010

«ΠΡΟΣΘΙΟ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΩΜΟΥ. ΠΑΛΙΕΣ ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ»

Περιοδικό Νο30 Άγιος Λουκάς 2013

Στην Ποδοκνημική Άρθρωση η αρθρόδεση για οστεοαρθρίτιδα γίνεται αρθροσκοπικά, όπως και η αντιμετώπιση διαχωριστικής οστεοχονδρίτιδας του αστραγάλου. Για την απόκτηση εμπειρίας σε εξειδικευμένες χειρουργικές επεμβάσεις κατέφευγε πάντα κοντά σε κάποιον από τους καλύτερους παγκοσμίως συναδέλφους. Για την αντιμετώπιση καταγμάτων της λεκάνης εκπαιδεύτηκε στο Παρίσι από το διάσημο στα θέματα αυτά Emil Letournel.

«Ακτινογραφίες διάστασης ηβικής σύμφυσης»

Περιοδικό Νο30 Άγιος Λουκάς 2013

Για τις ιδιαιτερότητες της μικροχειρουργικής τεχνικής, απαραίτητης για τη μεταμόσχευση αγγειούμενου μοσχεύματος περόνης στην οστεονέκρωση ισχίου, κατέφυγε στην πρωτοπόρο Ελληνίδα επεμβατική χειρουργό Τζούλια Τερζή στο Norfolk Virginia USA.

«OΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗ ΙΣΧΙΟΥ»

Για την τεχνική της καλλιέργειας χονδροκυττάρων κατέφυγε στο εργαστήριο της εταιρείας ΕΝΖΥΜΕ στη Βοston USA, η οποία καθιέρωσε την καλλιέργεια χονδροκυττάρων. Για συνεχή ιατρική ενημέρωση παρακολουθεί διεθνή συνέδρια που οργανώνουν ορθοπεδικές εταιρείες σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα τελευταία 17 χρόνια παρακολουθεί στο Val d’ Isere της Γαλλίας, το ετήσιο ADVANCED COURCE που οργανώνει η Γαλλική Ορθοπεδική Εταιρεία, με εναλλασσόμενο κάθε χρόνο πρόγραμμα για το Γόνατο και τον Ώμο, όπου τα μεγαλύτερα ονόματα της Παγκόσμιας Ορθοπεδικής Κοινότητας διδάσκουν καινούργιες τεχνικές και αντιλήψεις.